یکشنبه، 06 اسفند 1396
Elearn
نرم افزارهای ضروری (براي Internet Explorer)
از مدير سامانه در چهارشنبه، 17 مهر 1392، 08:20 AM
 
فراگير گرامی

به منظور مشاهده محتوای درسی، می بایست برنامه Flash Player در رایانه شما نصب شده باشد. البته این نرم افزار در اکثر رایانه ها نصب می باشد، در غیر این صورت می توانید فایل ضمیمه شده به این مطلب را دریافت و نرم افزارها را نصب کنید.

اگر از بروزر Internet Explorer استفاده می کنید نرم افزار ضمیمه این مطلب را دریافت کنید و در غیر اینصورت برای سایر بروزرها از نرم افزار مخصوص که در مطلب بعدی ضمیمه شده استفاده کنید.

با تشکر