یکشنبه، 06 اسفند 1396
Elearn
مبحث جديدIT3: آشنائي با Moodle
از مدير سامانه در یکشنبه، 27 اسفند 1391، 11:39 AM
 

مبحث جديد درس کاربرد رایانه در آموزش پزشكي 3

مبحث آشنائي با سامانه يادگيري الكترونيك Moodle به عنوان مبحث جديد درس کاربرد رایانه در آموزش پزشكي 3 جهت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی روی سامانه قرار داده شده است و لازم است دانشجويان اين مبحث را مطالعه نمايند.