یکشنبه، 06 اسفند 1396
Elearn
ارزشيابي نهائي درس رايانه 3
از مدير سامانه در شنبه، 31 فروردین 1392، 11:53 AM
 
ارزشيابي نهائي درس رايانه 3

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش پزشكي، ارزشيابي نهائي درس "كاربرد رايانه در آموزش پزشكي 3 " يا مباني يادگيري الكترونيك بر روي سامانه قرار داده شده است. براي تحويل پروژه تا 15 خرداد 1392 فرصت داريد.