یکشنبه، 06 اسفند 1396
Elearn
کسب عنوان فرایند آموزشی برتر کشوری
از مدير سامانه در سه‌شنبه، 08 بهمن 1392، 08:07 AM
 

کسب عنوان فرایند آموزشی برتر کشوری در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري


مركز يادگيري الكترونيك توانست با اجراي "فرآيند ارائه دوره مجازی دستورالعمل نظام ارجاع و پزشك خانواده در مناطق شهري" در سال ۱۳۹۱ در EDC دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، عنوان فرآيند برتر كشوري را در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری كه ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاري در تهران، سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران، برگزار گرديد، كسب نمايد.

92

سال قبل دوره مجازي آشنائي با دستورالعمل نظام ارجاع و پزشك خانواده در مناطق شهري، در مركز يادگيري الكترونيك، تدوين، طراحي و اجرا گرديد. اجراي موفق اين فرآيند در EDC دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، منجر به كسب عنوان فرآيند برتر در جشنواره كشوري آموزشي شهيد مطهري گرديد.

گفتنی است که دکتر مهناز بهادراني، رئيس مركز يادگيري الكترونيك دانشگاه، اين فرآيند را در ششمين جشنواره شهيد مطهري كه ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاري در تهران، سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد، ارائه داده و لوح تقدیر این فرایند را دريافت نمود.