چهارشنبه، 01 فروردین 1397
آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد نظراتآخرین نظر
کسب عنوان فرایند آموزشی برتر کشوری Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
سه‌شنبه، 08 بهمن 1392، 08:07 AM
راهنماي سامانه Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 08:36 AM
نرم افزارهای ضروری Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 08:20 AM
نرم افزارهای ضروری (براي Internet Explorer) Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 08:20 AM
ارزشيابي نهائي درس رايانه 3 Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 31 فروردین 1392، 11:53 AM
مبحث جديدIT3: آشنائي با Moodle Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
یکشنبه، 27 اسفند 1391، 11:39 AM
مبحث جديد درس يادگيري الكترونيك Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 02 دی 1391، 11:40 AM
زمان آزمون درس تنظيم خانواده Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 27 آبان 1391، 01:05 PM
يادگيري الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 01 شهریور 1391، 05:29 PM