شنبه، 29 دی 1397
آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد نظراتآخرین نظر
کسب عنوان فرایند آموزشی برتر کشوری Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
سه‌شنبه، 08 بهمن 1392، 04:37 AM
راهنماي سامانه Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 05:06 AM
نرم افزارهای ضروری Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 04:50 AM
نرم افزارهای ضروری (براي Internet Explorer) Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 04:50 AM
ارزشيابي نهائي درس رايانه 3 Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 31 فروردین 1392، 07:23 AM
مبحث جديدIT3: آشنائي با Moodle Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
یکشنبه، 27 اسفند 1391، 08:09 AM
مبحث جديد درس يادگيري الكترونيك Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 02 دی 1391، 08:10 AM
زمان آزمون درس تنظيم خانواده Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
شنبه، 27 آبان 1391، 09:35 AM
يادگيري الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Elearn مدير سامانه 0 مدير سامانه
چهارشنبه، 01 شهریور 1391، 12:59 PM